פרסומי המתיא

מתי''א דרום השרון

מרכז משאבים - פרסומי המתי"א

פרסומי המתי"א

תוצרי השתלמות לתומכות למידה תשע"ז

למידה משמעותית - שיח ודיון

תיק מחנכת כיתה - למחנכות כיתות ח"מ - מופיע גם במדור טפסים ונהלים

חוברת ניהול כיתה

פרסומים בחשבון - תוצרי השתלמות במתטיקה

מצגות שהוצגו ביום שיא - תשע"ב

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA