יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
פרסומי המתיא
דף הבית חזון לקויות מורכבות ילדים חולים הורים יצירת קשר

תיק מחנכת כיתה - מתיא שדות דרום השרון.pdf לנוחיותכן, הטפסים הכלולים בחוברת פרוסים להלן : דף קשר.docx דף ריכוז פרטי תלמידים - חסוי.docx דף ריכוז פרטים של הצוות הקשור לכיתה.docx טופס הכנה לישיבת תלא.docx טופס פריסה שנתית של תכנית הלימודים.docx טופס שיתוף הורים בכתיבת תלא.docx טופס שיתוף התלמיד בכתיבת תלא.docx טופס תכנית לימודים כיתתית למקצוע.docxטופס תלכ למקצוע מסויים.docx מערכת שעות כיתתית + מערכת שילוב.docx מפה יעדים בחינוך לשוני.doc תוכנית לימודים אישית לשנת הלימודים.docx תל"א

 
 
פרסומי המתי"א
טפסים ונהלים
למידה בשעת חירום